สินค้าทั้งหมด

ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน

ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิต บ้านสำเร็จรูป ทำสีใหม่ สีกันสนิม ผนังบุฉนวนกันความร้อน ปิดผนังด้วย สมาร์ทบอร์ด ปูพื้นด้วยกระเบื้องยาง หน้าต่างบานเลื่อนมาตรฐาน 2 ชุด พัดลมดูดอากาศ ระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง สามารถเพิ่มห้องน้ำ พร้อมสุขภัณฑ์ แอร์

         

   ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน       ตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูปสั่งทำ      ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน           ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน             

     ขนาด 6.00 x 6.00 x 2.50 เมตร            ขนาด 3.00 x 6.00 x 2.50 เมตร           ขนาด 3.00 x 8.40 x 2.50 เมตร          ขนาด 3.00 x 3.00 x 2.50 เมตร

                                     

          

          ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน                    ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน                      ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน

  ขนาด 3.00 x 6.00 x 2.50 เมตร          ขนาด 3.00 x 6.00 x 2.50 เมตร       ขนาด 3.00 x 12.00x 2.50 เมตร ( ชนิดสั่ง )

 

 

 ตู้คอนเทนเนอร์ สำนักงานสั่งทำพิเศษ

              

   ตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลง ขนาด 20 ฟุต             ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน แบบหน้าต่างและกระจกอลูมิเนียม

 ชนิดสั่งทำพิเศษ ขนาด 6.00 x 6.00 x 2.50 เมตร   แบบหน้าต่างและกระจกอลุมิเนียม ชนิดสั่งทำพิเศษ

 

              

  ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานสั่งทำ พร้อมแอร์                      ตู้สำนักงานสั่งทำพิเศษ ขนาด 3.00 x 8.40 x 2.50 เมตร      

 หน้าต่าง 2 ด้าน ประตู 2 ด้าน ขนาด 3.00 x 12.00 x 2.50 เมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศ  ขนาด 25,000 BTU

  พร้อมเครื่องปรับอากาศ หน้าต่าง 2 ด้าน ประตู 2 ด้าน

 

              

                      ตู้สำนักงานสั่งทำชนิดพิเศษ                                 ตู้สำนักงานสั่งทำพิเศษขนาด 3 x 4 x 2.50 เมตร พร้อมแอร์ ขนาด 20,000 BTU

 

             

  ตู้สำนักงาน ขนาด 3.00 x 8.40 x 2.50 เมตร ชนิดสั่งทำชนิดพิเศษ                  ตู้ร้านกาแฟ ขนาด 3 x 6 x 2.50 เมตร

  โครงสร้างและฐานเหล็กแกนคู่ขนานเคลือบสีสามารถยกเคลื่อนที่ได้ แผ่นฉนวนสำเร็จรูปสีขาว ภายในเป็นแผ่นฉนวนโพลีสไตรีน พื้นปูด้วยแผ่นวีวาบอร์ดหนา 16 มม.

  ปูทับด้วยวัสดุปูพื้น ไดโนเฟล็กซ์ 16 มม. เคลือบวัสดุกันซึมตามรอยต่อ อุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมใช้ เครื่องปรับอากาศ 20,000 บีทียู 1 เครื่อง

 

ตู้คอนเทนเนอร์สั่งทำชนิดพิเศษ

ตู้สำนักงาน 2 ชั้น ตู้สำนักงานสั่งประกอบ 2 ชั้น ขนาด 3.00 x 12.00 x 2.50 เมตร เก็บสีกันสนิม นอกใน ตู้บ้านพักพนักงานสามารถกั้นแบ่งห้องตามต้องการ

                

     ตู้สำนักงานสั่งทำชนิดพิเศษ ต่อขึ้นเป็นเป็นสำนักงาน 2 ชั้น                    ตู้สำนักงานสั่งประกอบ 2 ชั้น ขนาด 3.00 x 12.00 x 2.50 เมตร

 

         

   ตู้สำนักงาน 2 ชั้น ขนาด 3 x 4 x 2.50 เมตร พร้อมแอร์ขนาด 20,000 BTU          ตู้สำนักงาน 2 ชั้น ขนาด 3 x 4 x 2.50 เมตร พร้อมแอร์ขนาด 20,000 BTU

  - โครงสร้างและฐานเหล็กแกนคู่ขนานเคลือบสีสามารถยกเคลื่อนที่ได้              - แผ่นฉนวนสำเร็จรูปสีขาวภายในเป็นแผ่นฉนวนโพลีสไตรีน พื้นประกอบด้วยแผ่นวีวา

    บอร์ดหนา 16 มม.  ปูทับด้วยวัสดุปูพื้น ไดโนเฟล็กซ์ 16 มม.                             - เคลือบวัสดุกันซึมตามรอยต่อ

  - อุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมใช้ เครื่องปรับอากาศ 20,000 บีทียู 1 เครื่อง

 

   ตู้สำนักงานสั่งทำ

              

            ตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลง ขนาด 20 ฟุต                                           ตู้สำนักงานสั่งทำ ขนาด 3 x 4 x 2.50 เมตร

 

   - โครงสร้างและฐานเหล็กแกนคู่ขนานเคลือบสีสามารถยกเคลื่อนที่ได้  - แผ่นฉนวนสำเร็จรูปสีขาว ภายในเป็นแผ่นฉนวนโพลีสไตรีน

   - พื้นประกอบด้วยแผ่นวีวาบอร์ดหนา 16 มม. ปูพื้นด้วยไดโนเฟล็กซ์ 16 มม.   - เคลือบวัสดุกันซึมตามรอยต่อ                  

   ตู้สำนักงานสั่งทำ ขนาด 3 x 4 x 2.50 เมตร                                  ตู้สำนักงานสั่งทำ ขนาด 3 x 4 x 2.50 เมตร

 

  - โครงสร้างและฐานเหล็กแกนคู่ขนานเคลือบสีสามารถยกเคลื่อนที่ได้  - แผ่นฉนวนสำเร็จรูปสีขาว ภายในเป็นแผ่นฉนวนโพลีสไตรีน

  - พื้นประกอบด้วยแผ่นวีวาบอร์ดหนา 16 มม. ปูทับด้วยวัสดุปูพื้น ไดโนเฟล็กซ์ 16 มม. - เคลือบวัสดุกันซึมตามรอยต่อ

 

ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป

ตู้ห้องน้ำ ตู้โครงสี่เหลี่ยมทรงสูง  มีช่องระบาย ทั้งแบบชักโครก หรือคอห่าน พร้อมติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ก๊อกน้ำ สายฉีดชำระ ฝักบัวอาบน้ำ หรือกล่องกระดาษชำระ ติดตั้งหลอดนีออน สายไฟ และ สวิตช์ เดินช่องต่อท่อ ของเสีย ออกด้านหลังตู้

          

        ตู้ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์เซรามิค                ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปสุขภัณฑ์เซรามิค            ตู้เช่าห้องน้ำแบบฉนวนป้องกันความร้อน         ตู้เช่าห้องน้ำสำเร็จรูปสุขภัณฑ์เซรามิค

 

        ขนาด 1.70 x 6.00 x 2.60 ม.                   ขนาด 1.80 x 3.00 x 2.50 ม.                    ขนาด 4.20 x 2.00 x 2.50 ม.                      ขนาด 1.00 x 1.0x 2.30 เมตร     

       

      ห้องน้ำไปเบอร์กลาส                         ห้องน้ำสำเร็จรูปสุขภัณฑ์               ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปสุขภัณฑ์เซรามิค            ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมสุขภัณฑ์

   ขนาด 1.50 x 1.80 x 2.50 เมตร           ขนาด 1.50 x 3.00 x 2.50 ม.          ขนาด 3 x 4 x 2.50 เมตร                     ขนาด 3.00 x 6.00 x 2.50 ม.

 

   ตู้ป้อมยาม

         

              ป้อมยามสั่งทำชนิดพิเศษ                                      ป้อมยามสั่งทำชนิดพิเศษ                        ป้อมยามสั่งทำชนิดพิเศษ                                  ตู้ป้อมยามอลูมิเนียม

 

         ขนาด 3 x 4 x 2.50 เมตร                                            ขนาด 3 x 4 x 2.50 เมตร                                                                                            ขนาด 3 x 4 x 2.50 เมตร          

          

               ตู้ป้อมยามอลูมิเนียม                                             ตู้ป้อมยามอลูมิเนียม                                     ป้อมยามอลูมิเนียม                                       ป้อมยามอลูมิเนียม

 

  ขนาด 1.10 x 1.20 x 2.30 เมตร (ทรงเรียบ)   ขนาด 1.10 x 1.20 x 2.30 เมตร (ทรงจั่ว)    ขนาด 3.00 x 2.00 x 3.00 เมตร (ทรงจั่ว)     ขนาด 2.00 x 2.00 x 2.50 เมตร (ทรงเรียบ)


  • รหัส : กรอกรหัสสินค้ายี่ห้อ : กรอกยี่ห้อสินค้ารุ่น : กรอกชื่อรุ่นสินค้าแนะนำรายละเอียดทั้งหมดของสินค้า เช่นคุณสมบัติเรื่องราวประวัติความเป็นมาประโยชน์ใช้สอยวิธีการเก็บดูแลรักษา

  • รหัส : กรอกรหัสสินค้ายี่ห้อ : กรอกยี่ห้อสินค้ารุ่น : กรอกชื่อรุ่นสินค้าแนะนำรายละเอียดทั้งหมดของสินค้า เช่นคุณสมบัติเรื่องราวประวัติความเป็นมาประโยชน์ใช้สอยวิธีการเก็บดูแลรักษา
Visitors: 11,480